Leverings betingelser

 

1. Levering

1.1. Billederne leveres i JPEG-format i fuld opløsning på DVD’er eller på USB stik.1

1.2. Digitale negativer (RAW) udleveres ikke.

1.3. Billederne leveres som udgangspunkt indenfor 2 uger efter brylluppet. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto forbeholder sig ret til at levere billederne senere i travle perioder.

1.4. Der redigeres og leveres som minimum 30 bryllupsbilleder i forskellige stilarter, så stil og udtryk er som vist på hjemmesiden.

1.5. Ud over de 30 bryllupsbilleder, levers der også let redigeret bryllupsbilleder. Antallet af disse, afhænger af location, vejret, tid og en masse andre parameter.

1.6. Billederne bliver ikke ”Photoshop’et” så fx jakke rettes ud, kjole rettes, kropsholdning ændres, hår ændres, hud glattes ud, fjernelse af modermærker mm (side 9 pige look) etc.
Vi gør meget ud af at rette disse ting før billedet tages.

1.7. Hvis der er valgt en pakke med kirkebilleder, er disse udover med i de i punkt 1.4 og 1.5 nævnte billeder.

 

2. Location og udstyr

2.1. Location har betydning for billederne. Den valgte location er ofte i naturen, og der vil komme forskellige emner på billederne. Vi fjerner ikke disse emner som en del af vores standard pris, men prøver så vidt muligt at få taget billederne uden om disse emner, hvis det ønskes. Hvis der fotograferes på offentlige steder, må det forventes, at der kommer personer, biler osv. på billederne. Der gøres endvidere opmærksom på, at vejret kan have indflydelse på billedernes stil og udtryk.

2.2. Før brylluppet tilbydes en prøvefotografering, hvor købers ønsker og ideer til location afprøves og imødekommes bedst muligt.

2.3. På bryllupsdagen medbringer vi mindst 3 professionelle kameraer, så der hele er backupkameraer, hvis et kamera skulle fejle.

 

3. Ophavsret og brugsret

3.1. Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.

3.2. Når billederne er leveret, har køber den fulde brugsret til billederne.

3.3. Såfremt billederne sættes i avisen eller lignende, skal dette ske med angivelse af, at billederne er taget af Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto.

3.4. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto forbeholder sig ret til at anvende en billedserie fra dagen på vores hjemmeside, blog og andre markedsføringsplatforme. Såfremt køber ikke ønsker dette, er prisen for billederne en anden end den oplyste på hjemmesiden.

3.5. Når køber har modtaget billederne på DVD’er eller USB stik, og betalingen er overført til Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto, ophører fotografens forpligtelse til at opbevare digitale kopier af billederne.

 

4. Mangler

4.1. Såfremt billederne ikke stemmer overens med de viste eksempler på vores hjemmeside, kan køber gøre indsigelse overfor Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af billederne.

4.2. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto forbeholder sig ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved billederne inden for en rimelig frist.

4.3. Der kan alene ske refusion af det betalte beløb i situationer, hvor billederne åbenbart ikke stemmer overens med de viste eksempler på vores hjemmeside, samt jvf punkt 2.1
5. Ansvar

5.1. Et erstatningskrav over for Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

5.2. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto hæfter ikke for driftstab og avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

 

6. Uforudsete hændelser

6.1. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto forbeholder sig retten til at aflyse i tilfælde af sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

6.2. I tilfælde af aflysning får køber det forudbetalte beløb refunderet, og Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto assisterer så vidt muligt med at finde en anden bryllupsfotograf.2

6.3. Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Bryllupsfotografen.nu/4onceinyourlife.com/LT-Foto ikke er herre over.

 

Hvis I har spørgsmål, da kontakt os endeligt.

 

Louise og Torben

 

 

 

 

UA-28191355-1